Arrow
Arrow
Slider

מערכות מיחשוב

יצרניות רכב

ביצועי מנועים והפחתת צריכת הדלק, ובכך שמירה על הסביבה Multiair

נות מייצרות מנועים הצורכים סוגים .

סוגים שונים של דלק הקיימים היום בשוק המכוניות

בנזין: זהו הסוג הנפוץ ביותר של דלק המשמש במכוניות כיום, והוא אחד מהגורמים העיקריים להתחממות כדור הארץ. בנזין מייצר כימיקלים רעילים 

יצרניות רכב

ביצועי מנועים והפחתת צריכת הדלק, ובכך שמירה על הסביבה Multiair

נות מייצרות מנועים הצורכים סוגים .

סוגים שונים של דלק הקיימים היום בשוק המכוניות

בנזין: זהו הסוג הנפוץ ביותר של דלק המשמש במכוניות כיום, והוא אחד מהגורמים העיקריים להתחממות כדור הארץ. בנזין מייצר כימיקלים רעילים 

יצרניות רכב

ביצועי מנועים והפחתת צריכת הדלק, ובכך שמירה על הסביבה Multiair

נות מייצרות מנועים הצורכים סוגים .

סוגים שונים של דלק הקיימים היום בשוק המכוניות

בנזין: זהו הסוג הנפוץ ביותר של דלק המשמש במכוניות כיום, והוא אחד מהגורמים העיקריים להתחממות כדור הארץ. בנזין מייצר כימיקלים רעילים